DUSHIMIMANA EUPHRASIE mwene Rwemera na Nyirahuku, utuye mu Mudugudu wa Rukaranka, Akagari ka Runege, Umurenge wa Musebeya, Akarere ka Nyamagabe, mu Ntara y’Amajyepfo wanditse asaba uburenganzira bwo guhinduza amazina asanganywe ariyo DUSHIMIMANA EUPHRASIE, akitwa DUSHIMIRIMANA EUPHRASIE mu gitabo cy’irangamimerere. Impamvu atanga yo guhinduza izina ni Niyo mazina nakoresheje mu ishuli kuva ngitangira kwiga.