Pricing

Hamwenawe Group Ltd yishimiye kubamenyesha ibiciro bya serivisi itanga ari byo bikurikira. Twishimiye gukomeza gukorana namwe.

Icyitonderwa: Ibi biciro bishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose bitabaye ngombwa ko bimenyeshwa abantu bose.