Turamenyesha ko uwitwa NTANDIBINYANGE Xxx mwene Bizimungu Anastase na Nyirahirwa Claudette, utuye mu Mudugudu wa Sangwa, Akagari ka Karambo, Umurenge wa Gatenga, Akarere ka Kicukiro, mu Mujyi wa Kigali wanditse asaba uburenganzira bwo guhinduza amazina asanganywe ariyo NTANDIBINYANGE Xxx, akitwa NTANDIBINYANGE ETIENNE mu gitabo cy’irangamimerere. Impamvu atanga yo guhinduza izina ni Niyo mazina nakoresheje mu ishuli kuva ngitangira kwiga.