Turamenyesha ko uwitwa MUKANYANDWI Adeline mwene Munyentwari Gerard na Mukantabana Illuminee, utuye mu Mudugudu wa Kagarama, Akagari ka Musongati, Umurenge wa Nyarusange, Akarere ka Muhanga, mu Ntara y’Amajyepfo wanditse asaba uburenganzira bwo guhinduza amazina asanganywe ariyo MUKANYANDWI Adeline, akitwa MUKASETI ADELINE mu gitabo cy’irangamimerere. Impamvu atanga yo guhinduza izina ni Izina niswe n’ababyeyi.