NSHIMIYIMANA Moise mwene Karara Francois na Nyirakabibi, utuyemu Mudugudu wa Bisambu, Akagari ka Munini, Umurenge wa Ruhango, Akarere ka Ruhango, mu Ntara y’Amajyepfo wanditse asaba uburenganzira bwo guhinduza amazina asanganywe ariyo NSHIMIYIMANA Moise, akitwa MUSHIMIYIMANA Moise mu gitabo cy’irangamimerere. Impamvu atanga yo guhinduza izina ni Niyo mazina nakoresheje mu ishuli kuva ngitangira kwiga.